نحوه برگزاری امتحانات دی ماه تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد

به گزارش فیس راز، جزئیات برگزاری امتحانات دی ماه برای همه مقاطع تحصیلی اعلام شد و بر اساس آن بعضی پایه ها امتحان آنلاین و بعضی دیگر امتحان حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی خواهند داشت.

نحوه برگزاری امتحانات دی ماه تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، شیوه نامه برگزاری امتحانات دی ماه را ابلاغ نموده است که در آن آمده است: برای همه دوره های تحصیلی در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوطه دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می گیرد.

نحوه برگزاری امتحانات دوره ابتدایی

طبق شیوه نامه ابلاغی، براساس پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی (خواندن و نوشتن) و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه، با گروه بندی دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید.

ارزشیابی سایر دروس و پایه های تحصیلی دوره ابتدایی هم طبق شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری و بر مبنای ارزشیابی کیفی توصیفی خواهد بود.

امتحانات دبیرستانی ها چگونه برگزار می شود؟

بر اساس آنچه در شیوه نامه مذکور آمده است، در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم میانهه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی نوبت اول میانهه اول، میانهه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود.

در این صورت، نمره امتحانات خاتمهی (تراکمی) به وسیله برگزاری آزمون آنلاین در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی مستمر با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول مشخص می شود.

در صورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی خاتمهی به صورت آنلاین فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی مستمر نوبت اول، برای مشخص نمره خاتمهی دانش آموزان استفاده کند.

بعلاوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول دروس حضوری و غیر حضوری غیر نهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.

گفتنی است که ارزشیابی دروس شایستگی های فنی شاخه های فنی و حرفه ای و استاندارد های مهارت شاخه کاردانش و دروس کار آموزی و کارورزی، به صورت تراکمی و حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود.

این در حالیست که نحوه ارزشیابی از دانش آموزان با احتیاج های ویژه، در دروس غیر نهایی از سوی سازمان آموزش و پروش استثنایی ابلاغ خواهد شد.

امتحانات نهایی دی ماه کلاس دوازدهمی ها

امتحانات نهایی دی ماه دانش آموزان پایه دوازدهم دوره دوم میانه روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری پیش دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی حرفه ای نیم سالی- واحدی (بزرگسالان آموزش از راه دور - داوطلبان آزاد) دی ماه سال تحصیلی 400-1399 از روز پانزدهم دی ماه به صورت حضوری شروع و هشتم بهمن ماه به خاتمه می رسد.

متن کامل شیوه نامه ابلاغی برگزاری امتحانات

متن کامل شیوه نامه ابلاغی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها به این شرح است: در اجرای فعالیت کد4-8، با اسم برنامه ریزی، طراحی سؤالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی در سال 99، برنامه ابلاغی سال 1399، موضوع بخشنامه شماره 14/ 116 تاریخ سوم اردیبهشت 99 و براساس مصوبه 977 مورخ 13 مرداد 99 شورای عالی آموزش و پرورش و آیین نامه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، به منظور نظم و برنامه ریزی برای فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیم سال اول دانش آموزان دوره های تحصیلی مدارس روزانه، داوطلبان آزاد، بزرگسالان، آموزش از راه دور و ایثارگران، خواهشمند است دستور فرمایید؛ نکات ذیل مورد توجه قرار گیرند:

الف) مشترک برای همه دوره های تحصیلی: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می گیرد.

ب) دوره ابتدایی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی نوبت اول دوره ابتدایی؛ طبق مواد 1، 2، 4، 3و9 آیین نامه مربوط (مصوب جلسه 793 مرداد 88) شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1400-1399 انجام می گیرد.

تبصره- براساس پیشنهاد معاونت محترم آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی (خواندن و نوشتن) و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه، با گروه بندی دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به عمل می آید.

پ) دوره های اول و دوم میانهه (شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش)

1- در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم میانهه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی نوبت اول میانهه اول، میانهه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود. در این صورت، نمره امتحانات خاتمهی (تراکمی) به وسیله برگزاری آزمون آنلاین (بر خط) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی تکوینی (مستمر) با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول مشخص می شود.

تبصره 1- برای ارزشیابی تکوینی (مستمر) شیوه های ذیل که نتایج آن ها در کارپوشه دانش آموزان در طول دوره درج می شود، پیشنهاد می شود:

آزمون های شفاهی، آزمون های عملکردی، آزمون های کتاب باز ناظر بر سطوح بالای شناختی (نظیر فهمیدن، به کار بستن، تحلیل کردن، ارزشیابی کردن و آفریدن (خلق کردن)، آزمون های کوتاه به صورت مستمر (چند سؤال در زمان مشخص)، تکالیف کلاسی، بحث و گفتگوی دانش آموزان با معلم، پروژه های فردی و گروهی، پژوهش های دانش آموزی، مشاهده رفتار در موقعیت های واقعی و شبیه سازی شده، ارزشیابی از گروه های کوچک به جای ارزشیابی تک تک افراد، کار های میدانی کوچک با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و گزارش آن در قالب یادداشت به معلم، ارائه آنلاین (بر خط) مطالب، ارائه فیلم عملکرد یادگیری، شرح و تفسیر فیلم های کوتاه آموزشی یا پاسخ دادن به سؤالات در مورد آنها، استفاده از ابزار های خودسنجی به وسیله دانش آموز و گزارش آن به معلم، ارزشیابی به وسیله همتایان، استفاده از همکاری والدین برای نظارت بر فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان و ارائه گزارش یادگیری دانش آموز به معلم به وسیله فراوری ویدئو و تصویر و ...

تبصره 2- در صورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی خاتمهی به صورت آنلاین (بر خط) فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی (مستمر) نوبت اول، برای مشخص نمره خاتمهی دانش آموزان استفاده نماید.

2- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول دروس حضوری و غیر حضوری غیر نهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، بر اساس تبصره ذیل بنده مصوب جلسه 977 تاریخ 13 مرداد 99 شورای عالی آموزش و پرورش و مجوز مرکز مدیریت بیماری های واگیر به تاریخ شش آذر 99، مطابق آیین ها و ضوابط مربوط، در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.

تبصره - طراحی سؤالات هماهنگ داوطلبان آزاد پایه نهم به صورت استانی (ماده 6 مصوب شانزدهمین جلسه کمیسیون مشخص شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 4 مهر 97) و داوطلبان آزاد پایه ششم به صورت هماهنگ منطقه ای (مصوب جلسه 859 شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 22 فروردین91) انجام می شود.

3- دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که از سال های قبل فارغ التحصیل نشده اند، می توانند پس از تطبیق دروس، در امتحانات نهایی حضوری دروس معادل پایه دوازدهم شرکت کنند. (بند 2 مصوب هجدهمین جلسه کمیسیون مشخص شورای عالی تاریخ 1397). بدیهی است اطلاعات و نمرات دروس داخلی دوره پیش دانشگاهی که در پایه دوازدهم به صورت نهایی برگزار می شود، به وسیله سامانه مربوط به فاینال ارسال خواهد شد.

4- ارزشیابی دروس شایستگی های فنی شاخه های فنی و حرفه ای و استاندارد های مهارت شاخه کاردانش و دروس کار آموزی و کارورزی، بر اساس بند 10 مصوب جلسه 977 تاریخ 13 مرداد 99 شورای عالی آموزش و پرورش به صورت تراکمی و حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود.

5- نحوه ارزشیابی از دانش آموزان با احتیاج های ویژه، در دروس غیر نهایی از سوی سازمان آموزش و پروش استثنایی ابلاغ خواهدشد.

ت) امتحانات نهایی دی ماه 1399

مطابق بخشنامه شماره 460 / 384 به تاریخ 22 آذر 1399 انجام می شود.

جزئیات برگزاری امتحانات نهایی پیش از این منتشر شده و می توانید به وسیله این لینک ها به آن ها دسترسی داشته باشید:

برنامه امتحانات نهایی دی ماه دبیرستان ها

منبع: فرارو
انتشار: 7 شهریور 1400 بروزرسانی: 7 شهریور 1400 گردآورنده: faceraz.ir شناسه مطلب: 1870

به "نحوه برگزاری امتحانات دی ماه تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نحوه برگزاری امتحانات دی ماه تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید