ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به بازار چین در سال 2013

به گزارش فیس راز، خبرنگاران: رایزن پیشین بازرگانی ایران در کشور چین گفت: ایران در سال 2013 بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به بازار چین بوده است.

ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به بازار چین در سال 2013

با تور چین سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.

به گزارش خبرنگاران از کرمان، مسعود کمالی اردکانی در همایش یک روزه تجارت عملی با کشور چین که در اتاق بازرگانی کرمان برگزارشد، اظهار کرد: عمده اطلاعات این گونه همایش ها برای تاجرانی که قصد ارتباط با کشور چین را دارند، بسیار سودمند است.

وی با بیان اینکه کشور چین جمعیتی بیش از یک میلیارد و 360میلیون نفر دارد، اضافه نمود: در کشور چین حدود 20میلیون نفر مسلمان طبق آمارهای رسمی و بالای 70 میلیون نفر در آمارهای غیر رسمی گزارش شده است.

جمعیت مسلمان چین مزیتی برای صادرات ایران

رایزن پیشین بازرگانی ایران در چین توضیح داد: وجود جمعیت عظیم مسلمان در غرب چین مزیتی برای فعالیت های صادراتی با این کشورمحسوب می گردد.

کمالی اردکانی با اشاره به وجود بیش از 50 اقلیت نژادی در کشور چین، اظهار کرد: نرخ رشدمالی این کشور طی یک دهه گذشته بین 8 تا 9 درصد گزارش شده است.

وی گفت:اقتصاد چین در بحران مالی مالی دنیای به عنوان متوازن نماینده مالی نقش ایفا نموده است.

رایزن پیشین بازرگانی ایران در چین با بیان اینکه چین دومین اقتصاد دنیا را بعد از ژاپن دارد، توضیح داد: نرخ بیکاری 4درصد، نرخ تورم حدود 3درصد و بدهی خارجی چین 700میلیارد دلارعنوان شده است.

کمالی اردکانی با تاکید بر عضویت موثر چین در مجامع بین المللی تجاری نظیر (WTO)، گفت: تنها در سال 2013 حدود 2200میلیارد دلار صادرات کشور بزرگ چین بوده و پیش بینی می گردد دراین حوزه آمریکا را پشت سرگذاشته و به نخستین کشور تجاری دنیا تبدیل گردد.

50درصد صادرات چین را ماشین آلات تشکیل می دهد

وی با اشاره به وجود موافقت نامه های مختلف بین چین با دیگر کشورهای دنیا، اضافه نمود: مقاصد مهم صادراتی چین کشورهای مختلفی چون آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن هستندکهبیشاز 50 درصدصادراتچینراماشینآلاتوقطعات خودرو وسپس تجهیزات الکترونیکی تشکیل می دهند.

کمالی اردکانی توضیح داد: این کشور علاوه بر صادرات، واردات نیز دارد که 40درصد تجهیزات و ماشین آلات را به منظور تجهیز دانش و فناوری و بومی سازی فناوری های نو وارد می نماید.

رایزن پیشین بازرگانی ایران در چین با تأکید بر انجام 10درصد تجارت خارجی دنیا توسط چینی ها، گفت: چین یکی از مقاصد جذب سرمایه در دنیا است به گونه ای که در 2013 حدود 117میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب نموده که به طور عمده کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی هنگ کنگ در چین سرمایه گذاری نموده اند و ایران نیز فعالیت های خوبی برای حضور در بازار چین داشته است.

وی با اشاره به رابطه تجاری مناسب بین ایران و چین، اضافه نمود: چین 90 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سرتاسر دنیا داشته است. سرمایه گذاری خارجی چینی هاد رایران نیز طی سالهای گذشته رشد خوبی داشته و با رشد 600 درصدی به رقم 750میلیون دلار رسیده است.

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه نمود: ایران در رابطه تجاری با چین در 11ماهه سال جاری 6.5میلیارد دلار صادرات و8.5 میلیارددلاروارداتداشته است.

تراز تجاری ایران با چین، بدون نفت منفی است

کمالی اردکانی با بیان اینکه تراز تجاری برای صادرات غیرنفتی به چین منفی است، گفت: اگرنفتنیزدرمجموعهصادراتایرانمحسوبگردد، تراز تجاری مثبت ونزدیک به 40 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران با چین در سال 2013 بوده است.

وی با اشاره به برگزاری پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و چین، گفت: تصمیم اصلی این کمیسیون به دوبرابر شدن حجم تجارت خارجی ایران با چین بود.

90درصد صادرات ایران به چین خام فروشی است

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، با اشاره به اینکه حدود 30 درصد واردات چین ازدنیا را سوختهای معدنی، مواد شیمیایی ، پتروشیمی ، مواد معدنی ، سنگهای ساختمانی و مواد پلاستیکی تشکیل می دهد ، گفت: بیش از 90درصد صادرات ایران به چین را این گروه کالاها تشکیل می دهند که این نشان از خام فروشی و فروش محصولات اولیه و واسطه ای ایران دارد.

کمالی اردکانی گفت: باید سعی گردد مواد اولیه و اصلی کار فروخته نگردد زیرا همهدنبالاینموضوعهستندکهازظرفیتبازارچیناستفادهنمایندو تبدیل مواد معدنی به فرآورده های مختلف بازارهای بیشتری دارد.

امضا چندین موافقت نامه همکاری مالی و تجاری بین ایران وچین

وی با اشاره به اینکه بین نهادهای مالی و تجاری دوکشور ایجاد زیرساختهای حقوقی مناسبی شده است، اضافه نمود: چندین موافقت نامه مهم که به طور عمده در بخش های گمرکی، استاندارد، قرنطینه گیاهی،حیوانی و گردشگری است بین دو کشور امضا شده است.

ورود گردشگران چینی با موافقت نامه های گردشگری

عضو سازمان تجارت ایران با اشاره به اینکه موافقت نامه های گردشگری شروع مجددی برای ورود گردشگران چینی به ایران است، گفت: در 15سال گذشته هیچ فعالیتی در حوزه گردشگری انجام نشده است، به گونه ای که حضور کمتر گردشگران چینی را در ایران شاهد بودیم.

کمالی اردکانی اعلام کرد: در سال 91 به شکل رسمی ایران در فهرست کشورهای مجاز واردنماینده تورهای خارجی چین نهاده شد و تا قبل از آن تورگردانان چینی نمی توانستند رسماً به ایران گردشگر بفرستند .

خروج بیش از 500 میلیون نفر از زیر خط فقر بر اثر سیاست های مالی سه دهه گذشته چین

وی با اشاره به رشد مالی بالا در چین به سبب کاهش آمار جمیعتی زیر خط فقر این کشور، گفت: مجموعه سیاست های تجاری و مالی چین سبب بالا آمدن 500 میلیون نفر از زیرخط فقر شده است و این تغییر جمعیتی درفاصلهزمانی30سال رخ داده است.

رایزن بازرگانی پیشین ایران در چین توضیح داد: تغییری که در رویکرد مالی چین رخ داده در تغییر موتور محرکه اقتصاد چین بود به گونه ای که جذبسرمایه گذاریخارجی،فراوریوصادراتمحرک هایاصلیاقتصادچین هستند.

چین دنیا را با یاری خود دنیا تصاحب نموده است

وی گفت: بیش از 70درصد صادرات محصولات با فناوری بالا در چین مربوط به دیگر کشورها است و چین دنیا را با یاری دنیاتصاحب نموده است.

رایزن بازرگانی پیشین ایران در چین لزوم توجه به روینمودهای تجاری چین را خواهان شد و گفت: امروزه بازارهای چین در دنیا رو به اوفول هستند و صادرات این کشور متزلزل شده در نتیجه چینی ها به بازارهای داخلی متکی شده اند.

کمالی اردکانی اظهار کرد: امروز به سبب رفاه ایجاد شده در چین، بازارخوبی برای فرش ایران مهیا شده و فراوریات خارجی عموماً در این کشور جای خود را باز نموده است.

فروش 7 میلیون دلاری فرش دستباف ایران در چین

وی با تاکید بر اینکه فرصت بسیار خوبی برای استان کرمان در زمینه صادرات اقلامی چون فرش، خرما، پسته فراهم شده است، اظهار کرد: بیشاز7میلیون دلار فروش فرش دستباف ایران در چین است.

رایزن بازرگانی پیشین ایران در چین با اشاره به اینکه آمار صادرات چین به دنیا نیز کاهش یافته است، توضیح داد: این مسئله به سبب افت تقاضا در دنیا بوده زیرا با اقتصاد متزلزل آمریکا و اروپا، بازارهای اصلی چین نیز از بین رفته اند.

کمالی اردکانی سبب کاهش فروش فرش دستباف چین را کمبود کارگر و جذب کارگران در سایر صنایع پیشرفته دانست و اضافه نمود: خوشبختانه این فرصت برای ایران وجود دارد که با صادرات فرش دستباف خود، بازار چین را به دست بگیریم.

سهم 35 درصدی بازار فرش ایران در چین

وی با اشاره به سهم 35درصدی ایران دربازار فرش دستباف چین، گفت: امروز ایران نخستین صادرنماینده فرش دستباف به کشور چین است و فرصت بسیار خوبی برای ایران در صادرات بیشتر فرش است.

رایزن بازرگانی سابق ایران در چین اعلام کرد: نکته عجیب این است که کشور چین متقاضی اصلی صنایع دستی ایران است و فروش بسیار خوب صنایع دستی ایران در قالب نمایشگاهی که اخیراً با حضور اتحادیه های صنایع دستی برگزار گردید، زمینه ساز حرکات بعدی برای صادرات است.

خرمای کرمان برای چین کافی نیست

وی یکی از قابلیت های استان کرمان را فراوری خرما دانست وگفت: کشور چین بازار خوبی برای خرما است و اگر بازار خرمای ایران در چین باز گردد، با توجه به جمعیت میلیونی مسلمان و دیگر اقشار جمعیتی این کشور، توانایی پاسخگویی نداریم.

کمالی اردکانی اضافه نمود: کشور چین فرصت خوبی برای صادرات دانش بنیان ها،محصولات با فناوری بالا ، گیاهان دارویی و حتی شکلات ایران است.

تجار چینی به خارجی ها اعتماد ندارند

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با تاکید بر اینکه تاجران چینی به راحتی به خارجی ها اعتماد نمی نمایند، اظهار کرد: برای تجار چینی ملاقات با طرف معامله نماینده خود بسیار اهمیت دارد و نباید انتظار داشت از راه دور به تجارت با ایران علاقمند باشند.

وجود چندین فروشگاه دائمی فرش ایران در چین

وی بهترین راه حضور در بازار چین را حضور در نمایشگاه های این کشور دانست و گفت: اگر امروز فرش ایران در چین صادراتش راه افتاده به سبب حضور در نمایشگاه ها و تعامل با تجار چینی است و امروز چندین فروشگاه دائمی فرش در چین داریم.

رایزن پیشین ایران در چین اضافه نمود: معاملات تجاری ایران با چین 40میلیارد دلار است و برای ادامه فعالیت نیز وجود 40 نمایشگاه معتبر در استان های مختلف کشور چین یاری خوبی برای ایران است.

کمالی اردکانی اظهار کرد : در فهرست 10 میوه صادراتی ایران به چین خرما در صدر قرار گرفته است و مسئله ای که با آن روبرو هستیم، بحث تازگی رطب و احتمال آفت زدگی یا مسائل بهداشتی آن است که در تعامل با چینی ها در حال برطرف است.

وجود شرکت های اینترنتی خطر جدی برای تجار

وی خواهان هوشیاری تجار ایرانی و کرمانی برای مبادله تجاری با شرکت های چینی شد.

رایزن بازرگانی پیشین ایران در چین اعلام کرد: درمیان این شرکت ها بعضی شرکت های معدنی و مواد شیمیایی در شهرهایی مانند تیانجان و خُبی عامل بسیاری شکایات ایرانی ها در کلاهبرداری ها هستند.

کمالی اردکانی با بیان اینکه مشاوره دریافت از اتاق بازرگانی برای حضور در بازار تجارت چین لازم است، اضافه نمود: باید در هر قرارداد تجاری به داشتن یک داور، قابل اعتماد بودن و سابقه شرکت طرف معامله و انعقاد قرارداد تجاری حضوری دقت کرد.

وی گفت: کشور چین همان گونه که فرصت بسیار خوبی برای تجارت و بازرگانی برای تاجران فراهم نموده، احتمال افزایش کلاهبرداری توسط افراد غیر معتبراز طریق ایمیل، تماس و هک ایمیل های تاجران ایرانی را دارد.

ب

منبع: تسنیم
انتشار: 2 آبان 1398 بروزرسانی: 7 مهر 1399 گردآورنده: faceraz.ir شناسه مطلب: 480

به "ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به بازار چین در سال 2013" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به بازار چین در سال 2013"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید