کشتی فرنگی

فرایند انتخابی و چالش پیش روی فرنگی کاران، سهم ناچیز شاگردان آقای خاص

فرایند انتخابی تیم های کشتی به زودی قرار است به صورت برنامه ای مدون تنظیم گردد و به احتمال زیاد سهم شاگردان بنا در این برنامه خیلی ناچیز است.

10 تیر 1399

اعلام حمایت فدراسیون پزشکی ورزشی از فرنگی کار بیمار

به گزارش خبرنگاران، به دنبال بستری شدن محمدرضا آقانیا فرنگی کار مازندرانی در بیمارستانی در تهران، دکتر مهرشاد پورسعید رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی بر بالین او حضور یافت.

15 اردیبهشت 1399