کشتی فرنگی

اعلام حمایت فدراسیون پزشکی ورزشی از فرنگی کار بیمار

به گزارش خبرنگاران، به دنبال بستری شدن محمدرضا آقانیا فرنگی کار مازندرانی در بیمارستانی در تهران، دکتر مهرشاد پورسعید رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی بر بالین او حضور یافت.

15 اردیبهشت 1399