تعبیر خواب بچه - دیدن بچه و کودک در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش فیس راز، دیدن بچه و یا نوزاد در خواب (اگر ناآشنا باشد) اشاره به جنبه های شخصیتی فرد بینند خواب دارد که فرصت متولد شدن نداشته و یا ظهور نیافته اند.

تعبیر خواب بچه - دیدن بچه و کودک در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - بسیاری از زنان و دختران در رویاهای خود طفل، نوزاد یا کودکی خردسال را مشاهده می نمایند که در زندگی بیداری تا به امروز با آن روبرو نشده اند. دختران جوانی که هنوز ازدواج ننموده خود را باردار یا دارای کودکی خردسال می بینند. از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا و تعابیر نمادی این خواب ها چه معانی ای را در خود نهفته دارند؟ آیا در معنای واقعی خود قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در ادامه به تفسیر و تعبیر خواب بچه خواهیم پرداخت.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

خواننده گرامی توجه داشته باشید شما بایستی با استفاده از هر یک از نمادها و تطبیق آن با شرایط زندگی خود به تفسیر رویاهایتان پرداخته و تعبیر خواب هر شخص متفاوت با شخص دیگری است.

تعبیر خواب بچه و نوزاد (اگر در واقعیت وجود نداشته باشد)

در اصل رویای بچه و نوزاد نشانه احساسات بیننده شما مانند مالکیت، شعف، کنجکاوی، واکنش به جهان پیرامون البته بدون استفاده از کلمات یا مفاهیم قالب گرفته است. نوزاد نمایانگر عشق معصومانه، آسیب روحی دوران کودکی، وابستگی شدید یا احساس درماندگی فرد رؤیابین است.

این کودک در رؤیا می تواند شنمایندگی و آسیب پذیری، عدم مسئولیت پذیری و احتیاج به مراقبت را به تصویر بکشد. همچنین این تصویر در خواب می تواند به مرحله جدیدی از زندگی نیز اشاره داشته باشد. یک ایده نو، یک فعالیت جدید، مثلاً کسی نوزادی تازه به جهان آورده باشد نشانه یک پروژه یا فعالیت تجاری جدید است.

اغلب نوزاد یا بچه در خواب بخشی از شخصیت یا توانایی فرد است که فرصت متولد شدن یا ظهور نیافته است.

تعبیر خواب بدن عظیمسال با سر نوزاد

این خواب اشاره به رویکردی به زندگی است که در آن افکار شما هنوز بالغ نشده است، هر چند که از لحاظ جسمی بالغ هستید.

 • تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد
 • تعبیر خواب نوزاد پسر

تعبیر خواب بدن نوزاد با سر عظیمسال

این خواب نشانه تفکر منطقی و عقلانی عظیم سالانه یا خود عظیم سال دارد در حالی که دارای عواطف و احساسات نابلغ و خام هستید.

تعبیر خواب بچه و نوزاد گریان

بچه و نوزاد گریان در خواب نمادی از احتیاجهای اولیه شما در زمان حال یا گذشته که تأمین نشده است. این احتیاجها شامل چیزهایی از قبیل احساس شادمانی و آرامش در محیط زندگی، مورد عشق و علاقه بودن و ارتباط با سایر مردمان است. ممکن است چیزی شما را از لحاظ احساسی و یا احتیاجمندی هایتان آزار دهد، هر چند که خود آن را انکار می کنید. در واقع پروژه جدیدی که آغاز نموده اید و یا بعد نوینی از نفس شما احتیاج به مراقبت بیشتری دارد.

تعبیر خواب بچه (اگر این کودک در واقعیت وجود داشته باشد)

کودک یا بچه برخاسته از بند الفت دو نفر است. بنابراین کودک در رؤیا نشان می دهد که این پیوند تا چه حد موفقیت آمیز بوده است.

تعبیر خواب بچه پسر (فرزند پسر بیننده خواب)

این رؤیا به جنبه خود گسترش یافته بیننده خواب برمی گردد. امیال مربوط به خودبیانگری، احساسات مربوط به پسر رؤیابین در واقعیت، احساس مسئولیت والدی، امیدها و برنامه هایی که برای آینده او دارید همگی از نمادهای دیدن فرزند پسر در خواب است.

در رویای مادر: فرزند پسر نشانه جاه طلبی رؤیابین، توان بالقوه و امیدهای اوست.

در رویای پدر: بچه پسر اشاره ای به کودکی خود فرد بیننده خواب، خصوصیات فرزند پسرش، احتمالات و امکانات رؤیابین و حسادت بر جوانی و فرصت های او دارد.

تعبیر خواب بچه دختر (فرزند دختر بیننده خواب)

در رویای مادر: فرزند دختر در رویای مادرانشان نشانه اغلب احساس حمایت و همدمی، احساس تنها نبودن در محدوده های عاطفی، مسئولیت، گره های مادرانگی، خود رؤیابین در سن دخترش و غرایز و آسیب های خود رؤیابین که هنوز پابرجا هستند.

در رویای مردان: نشانه خود رؤیابین در جنبه احساساتی اش، احساسات یا دشواری هایی که فرد در برقراری و حفظ پیوند عاطفی با دخترش دارد.

تعبیر خواب کودک و بچه به روایت کارل گوستاو یونگ

 • تعبیر خواب کودک نوزاد بی گناهی، گرمی و آغاز جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنیتان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، بیانگر این است که شما لذتی تام را تجربه می کنید. شما برای اینکه شاد باشید انتظار زیادی ندارید.
 • اگر شما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی نموده و آن را تایید نموده اید.
 • اگر شما خواب ببینید که فراموش نموده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما کوشش می کنید آسیب پذیر بودنتان را پنهان کنید، شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هایتان را بدانند. تعبیر دیگر این است که فراموش کردن بچه بیانگر جنبه ای از خودتان است که به خاطر شرایط متغیر زندگی کنار گذاشته اید یا رها نموده اید. خواب ممکن است یادآور این باشد که زمان این رسیده است که آن علاقه، سرگرمی یا پروژه قدیمی را دوباره بردارید.
 • خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگیتان را در آغوش کشیده اید، بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه احتیاج داشتید.
 • اگر شما خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگی و تمایلات شماست که کاملا مراقبشان بودید و حواستان بهش بود. شاید شما کوشش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد.
 • خواب دیدن اینکه بچه گریه می نماید، سمبلی از بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است (محروم مانده است) و احتیاج دارد که پرورش یابد. تعبیر دیگر این است که بیانگر اهداف کامل نشده شماست و این حس که احساس کمبود در زندگیتان دارید. اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، بیانگر این است که شما توجه کافی به خودتان ندارید. شما از کل پتانسیل خود استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در خصوص بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آن ها و تامین مایحتاج برای آنهاست.
 • خواب دیدن در خصوص اینکه یک بچه گرسنگی می کشد بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و احتیاج به لذت و توجه فوری در زندگی دارید.
 • دیدن اینکه خودتان یا کس دیگری، در خوابتان بچه شده است بیانگر این است که تمایل دارید که مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که با شما یا کس دیگری، نابالغانه رفتار می گردد.
 • خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته. آینده به نظر روشن می رسد. خواب ممکن است استعاره ای از این باشد که شما احتیاج دارید در رابطه تان، به سمت هدفتان، در پروژه کاریتان یا هرچه که در دست دارید، مثل بچه ها راه بروید (تاتی تاتی کنید). اگر شما یک بچه در زندگی واقعیتان دارید، خواب، انعکاسی از امید های شما برای آن بچه است.
 • خواب دیدن یک بچه خیلی خیلی کوچک، سمبلی از بی یاوری و ترس های شما در این مورد است که به دیگران این اجازه را دهید که از نقاط ضعف شما و ناشایستگی های شما، مطلع شوند. شما ممکن است از این که درخواست یاری کنید، ابا داشته باشید و در نتیجه تمایل دارید که همه کار ها را شخصا انجام دهید (یه تنه پیش بروید)
 • دیدن بچه در خواب، سمبلی از خاتمه یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اگر شما خواب ببینید که کوشش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله جدید زندگیتان سر باز می زنید. شما دو دستی به گذشته تان چسبیده اید، گذشته ای که دیگر برنمی گردد.
 • خواب دیدن اینکه شما یک بچه را در آب فرو نموده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است. شما به گذشته تان می نگرید، جایی که هیچ نگرانی و مسئولیتی نداشتید. تعبیر دیگر این است که این سناریو، یادآور وقتی است که بچه جنین است و در محل امنی واقع شده است. در حقیقت، بعضی از مادران حامله، بچه را در وان (استخر) به جهان می آورند، چونکه محیط آب، شبیه سازی (یادآور) محیط رحم است. برای نوزاد، کمتر آزار دهنده است که در این جهان، اینگونه پا گذارد. پس شاید خواب بیانگر این باشد که شما به دنبال مکانی امن و آرام و راحت برای خود هستید.
 • خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست یاری از جانب دیگران را بپذیرید.

منبع:

کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا

خواب و رویا

منبع: setare.com
انتشار: 10 آذر 1399 بروزرسانی: 10 آذر 1399 گردآورنده: faceraz.ir شناسه مطلب: 1386

به "تعبیر خواب بچه - دیدن بچه و کودک در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بچه - دیدن بچه و کودک در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید